KURS WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

Adresaci oferty: kurs kierowany jest do osób pełnoletnich, które posiadają predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą i chcą je rozwijać.
Wymagania wobec kandydatów: Kandydaci na wychowawców kolonijnych muszą spełniać następujące wymagania formalne:
1. mieć ukończone 18 lat
2. posiadać min. średnie wykształcenie

UWAGA! – zanim zapiszesz się na kurs, zastanów się nad najważniejszym zapisem dotyczącym wymagań jakie muszą spełnić kandydaci. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. czytamy, że osoba podejmująca pracę jako wychowawca kolonijny musi "posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą" - czyli mówiąc krótko: trzeba naprawdę kochać dzieci. Jeśli praca wychowawcy jest dla Ciebie "sposobem na wakacje", a kolonie miejscem gdzie można się zabawić i zarobić pieniądze - to współczuję dzieciom, z którymi będziesz pracować i proszę: ZREZYGNUJ!

Program kursu: Program obejmuje 25 godzin zajęć - dla studentów i absolwentów AWF oraz 36 godzin dla pozostałych uczestników

Wybrane treści programowe:

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku:
3. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej:
4. Obowiązki wychowawcy grupy
5. Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku:
6. Turystyka i krajoznawstwo:
7. Zajęcia kulturalno-oświatowe:
8. Zajęcia praktyczno-techniczne:
9. Prace społecznie użyteczne:
10. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku:

Cena: studenci AWF 150 zł; pozostali 220 zł

Termin zajęć: Po zebraniu grupy min. 16 osób

Dokument końcowy: Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na wychowawców wypoczynku


Studenci AWFiS zwolnieni są z części Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku oraz Turystyka i krajoznawstwo (zagadnienia 5 i 6). Czas trwania kursu wynosi dla nich 25 godzin.