KURS TRENERA PERSONALNEGO

CEL: przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia indywidualnych treningów z klientem; nasz absolwent zdobędzie wiedzę o tym jak profesjonalnie przygotować odpowiedni dla klienta plan treningowy dostosowany do indywidualnych możliwości fizycznych oraz czasowych; będzie potrafił opracować wskazówki dietetyczne oraz właściwy dobór i rozkład ćwiczeń; jako trener personalny absolwent naszego kursu wskaże bezpieczne metody wykonywania ćwiczeń i zmotywuje do robienia ciągłych postępów oraz będzie prowadził zajęcia w sposób metodyczny, bezpieczny i efektywny

UCZESTNICY: osoby pełnoletnie z wykształceniem min. średnim - MATURA oraz dobry stan zdrowia

WARUNKI REKRUTACJI: posiadanie dobrej kondycji, empatyczne podejście do ludzi (potencjalnych klientów) oraz przesłanie lub złożenie w Biurze UCEU (pokój 13 w budynku głównym Uczelni) kompletu wymaganych dokumentów, w skład którego wchodzą:

  • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie - MATURA
  • kopia dowodu osobistego
  • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
  • 2 fotografie standardowe (format 3,5 x 4,5 cm)
  • potwierdzenie opłaty za kurs (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu)

rekrutacja ciągła (decyduje kolejność zgłoszeń)

CZAS TRWANIA: 1 semestr - sesje weekendowe (sobota - niedziela)

LICZBA GODZIN: 120 – program kursu jest realizowany przez kadrę trenerską

FORMA ZALICZENIA: podczas trwania kursu zaliczenia i sprawdzian wiedzy praktycznej, uczestnictwo z zajęciach, końcowy egzamin

TERMIN ZAJĘĆ: ustalany z chwilą skompletowania grupy

CENA: 1.800 PLN

PEŁNOMOCNIK SZKOLENIA: dr Aleksandra Jażdżewska

KONTAKT DO BIURA UCEU

mgr Agnieszka Podbielska główny specjalista, menedżer sportu
tel. 58/55 47 347
kom. 603 766 369
e-mail: biurouceu@awf.gda.pl
pokój 13 w budynku głównym Uczelni

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach

Adres
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
Ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk