Aktualności

KURS INSTRUKTORA PIŁKI RĘCZNEJ

25.04.2015

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania dokumentów na kurs instruktorów PIŁKI RĘCZNEJ - planowany termin rozpoczęcia - I sesja: 9 - 10 maja 2015 roku

SZCZEGÓŁY O KURSIE
    1.kurs obejmuje 180 godzin zajęć programowych – program kursu jest realizowany przez kadrę trenerską i zawiera 60 godzin zajęć w zakresie podstaw teoretycznych, 90 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 30 godzin praktyki instruktorskiej w klubie sportowym
    2.absolwenci po kierunku WF lub kierunku SPORT oraz osoby już posiadające tytuł instruktora sportu lub zaliczoną część ogólną kursu instruktora sportu są zwolnione z zajęć w zakresie podstaw teoretycznych
    3.wymogi wstępne dla kandydatów na kurs: pełnoletniość, wykształcenie średnie, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w skład którego wchodzą:
    4.karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
    5.kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
    6.kopia dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
    7.oświadczenia na kurs (druki dostępne w zakładce „druki”)
    8.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (może to być także kopia aktualnych badań okresowych potwierdzona za zgodność z oryginałem)
    9.1 fotografia w wersji elektronicznej - format jpg – rozmiar 3,28 cm (387 pikseli) x  2,62 cm (309 pikseli), 300 dpi, max 100kB 9. 
    10.w przypadku uczestnictwa tylko w części specjalistycznej dodatkowo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zaliczonej części ogólnej kursu
    11.potwierdzenie opłaty za kurs (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY EDUKACYJNEJ !!!

info - mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369; biurouceu@awf.gda.pl

 

Wróć