Aktualności

ZAPRASZAMY NA KURS-CZĘŚĆ OGÓLNĄ KURSU INSTRUKTORA SPORTU

25.04.2015

CEL: głównym celem tej części kursu jest teoretyczne przygotowanie kandydatów do prowadzenia zajęć w charakterze instruktorów sportu
UCZESTNICY: osoby pełnoletnie z co najmniej średnim wykształceniem
WARUNKI REKRUTACJI: złożenie kompletu wymaganych dokumentów - karta zgłoszenia, kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie, kopia dowodu osobistego, potwierdzenie opłaty (600 PLN) do Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej
CZAS TRWANIA: 3 sesje sobotnio - niedzielne
LICZBA GODZIN: 60 godz.
TREŚCI PROGRAMOWE:Anatomia, Biomechanika, Fizjologia i biochemia człowieka, Medycyna sportu, pierwsza pomoc, Pedagogika, Psychosocjologiczne podstawy sportu, Coaching w sporcie, Odnowa biologiczna, Podstawy żywienia sportowca, Teoria sportu, Teoria treningu sportowego       
FORMA ZALICZENIA: egzamin
TERMIN ZAJĘĆ:
1 sesja  - 16-17.05.2015r.
2 sesja - 30-31.05.2015r.
3 sesja - 13-14.06.2015r.
CENA: 600 PLN
DOKUMENT KOŃCOWY: zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu instruktorów sportu
KIEROWNIK: dr Wojciech Sakłak (kontakt: saklakw@gmail.com)
kontakt do Biura UCEU - mgr Agnieszka Podbielska 58/5547347 lub 603 766 369 lub biurouceu@awf.gda.pl

Wróć