Aktualności

KURS INSTRUKTORA RR - FITNESS-nowoczesne formy gimnastyki

02.04.2015

KURS INSTRUKTORSKI - FITNESS NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI

1. Cele szkolenia - celem szkolenia jest przygotowanie profesjonalnej kadry instruktorskiej do prowadzenia  grupowych zajęć w fitness klubach lub w obiektach sportowo-rekreacyjnych. Efektem działalności zawodowej instruktorów ma być przede wszystkim  podniesienie lub utrzymanie sprawności fizycznej osób w różnym wieku  ze zróżnicowanym potencjałem sprawności przy uwzględnieniu ich potrzeb, oczekiwań i możliwości.

2. Uczestnicy - osoby pełnoletnie z wykształceniem minimum średnim (matura)

3. Warunki rekrutacji - posiadanie dobrej kondycji, wyczucia rytmu, empatyczne podejście do  ludzi (potencjalnych klientów) - rekrutacja ciągła (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Zasady rekrutacji- złożenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:

- karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
- kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
- kopia dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
- oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (może to być także kopia aktualnych badań okresowych potwierdzona za zgodność z oryginałem)
- 1 fotografia w wersji elektronicznej - format jpg – rozmiar 3,28 cm (387 pikseli) x  2,62 cm (309 pikseli), 300 dpi, max 100kB
- potwierdzenie opłaty za kurs (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu)

5. Tryb kursu- weekendowy (sesje sobotnio-niedzielne max. po 10 godzin dydaktycznych dziennie)

6. Liczba godzin - 120

7. Wybrane treści ćwiczeń:

 1. Podstawowe kroki w aerobiku – Low Impact i High Impact, metodyka nauczania figur z kroków bazowych, technika, najczęściej popełniane błędy, modyfikacje - tranzycje, anonsowanie, tworzenie bloków choreograficznych, zmiany stron, zasady doboru choreografii do grupy.
 2. Budowa muzyki, dobór muzyki do zajęć.
 3. Komunikacja instruktora z grupą, instruowanie werbalne i niewerbalne, organizacja i bezpieczeństwo w grupowych formach fitnessu.
 4.  Step - Podstawowe kroki metodyka nauczania figur z kroków bazowych, technika, najczęściej popełniane błędy, modyfikacje - tranzycje, anonsowanie, tworzenie bloków choreograficznych, zmiany stron, zasady doboru choreografii do grupy.
 5. Komunikacja instruktora z grupą w czasie zajęć na stepie, instruowanie werbalne i niewerbalne, przekazywanie informacji o zajęciach, poprawianie błędów
 6. Organizacja i bezpieczeństwo w grupowych zajęciach na stepie.
 7.  Body Sculpt, Body Shape , Fit Ball, Fit Cross , TBC, Pump-  ćwiczenia kształtujące i rozciągające  na poszczególne grupy mięśniowe, technika wykonania, terminologia, pozycje wyjściowe, płaszczyzny i kierunki ruchu, modyfikacje, dobór do możliwości grupy i celu zajęć.
 8. Metodyka nauczania pozycji wyjściowych i wybranych. Nauka odpowiedniego korygowania błędów.
 9. Metodyka prowadzenia zajęć opartych o ćwiczenia wzmacniające i rozciągające poszczególne grupy mięśniowe.
 10. Sprzęt w zajęciach modelujących sylwetkę, zasady wykorzystania, bezpieczeństwo. Przybory typowe i nietypowe.
 11. Smodzielne planowanie i prowadzenie wybranych jednostek ćwiczebnych.

8. Wybrane treści wykładów

 1. Podstawowe pojęcia związane z ruchem fitness oraz charakterystyka wybranych zajęć.
 2. Budowa i funkcje narządu ruchu.
 3. Energetyka pracy mięśniowej.
 4. Komponenty treningu fitness.
 5. Intensywność zajęć fitness i jej monitorowanie.
 6. Wybrane narzędzie motywacyjne w zajęciach fitness, style kierowania grupa.
 7. Stan zdrowia a trening fitness.
 8. Ochrona kręgosłupa w lekcji fitness
 9. Pierwsza pomoc w przypadku wystąpienia kontuzji lub omdlenia lub urazu., charakterystyka typowych urazów.

9. Forma zaliczenia - sprawdzany cząstkowe oraz egzamin końcowy

10. Termin zajęć - planowane rozpoczęcie zajęć - kwiecień 2015 roku - po skompletowaniu grupy minimum 16 osób (kolejne spotkania zostaną zaplanowane wspólnie z grupa  na pierwszym zjeździe)

11. Cena - 1450 zł  (nowa cena uwzględniająca zwiększoną o 30 liczbę  godzin )

12. Dokument końcowy - legitymacja instruktora rekreacji ruchowej - fitnes - nowoczesne formy gimnastyki

13. Kierownik kursu - dr Aleksandra Zarębska (e-mail:olazarebska@o2.pl)

kontakt do Biura UCEU - mgr Agnieszka Podbielska
tel. 58/55 47 347
tel. 603 766 369
e-mail: biurouceu@awf.gda.pl
pokój 13 w budynku głównym Uczelni

 

 

Wróć