WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI

gimnastyka (np. przybory w nowoczesnych formach gimnastycznych)
minikoszykówka w grach i zabawach
koszykówka w obwodach ćwiczebnych
edukacja zdrowotna w podstawie programowej
gry i zabawy ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej
metodyka, technika i taktyka piłki siatkowej
animacja czasu wolnego