Studia podyplomowe

komunikacja i dziennikarstwo sportowe

CEL – zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w redakcjach gazet, mediach internetowych, radiu i telewizji na stanowisku dziennikarza sportowego. Dodatkowo absolwent nabywa kompetencji społecznych polegających na umiejętności sprawnego, jasnego i wyraźnego komunikowania swoich myśli i opinii oraz kompetencji związanych z autoprezentacją

UCZESTNICY – osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych posiadający tytuł inżyniera, licencjata lub magistra)

CZAS TRWANIA – 2 semestry – ok. 250 godzin zajęć (sesje sobotnio-niedzielne) oraz 60 godzin praktyki specjalistycznej realizowanej we własnym zakresie

CENA – 4.400 PLN

OPŁATY – 2.200 PLN/semestr (potwierdzenie opłaty uczestnicy przedstawiają najpóźniej w pierwszym dniu sesji na początku każdego semestru)

 • opłaty za I semestr dokonuje się po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na studia na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć
 • opłaty za II semestr dokonuje się na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach II semestru

WYMOGI – złożenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w studiach (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
 • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
 • potwierdzenie opłat w wyznaczonych terminach

DATA ROZPOCZĘCIA – dokładny termin rozpoczęcia studiów jest ustalany z chwilą skompletowania grupy – po skompletowaniu grupy każdy z kandydatów zawiadamiany jest drogą elektroniczną o dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć

FORMA ORGANIZACYJNA – wykłady i zajęcia warsztatowe

FORMA ZALICZENIA – uczestnictwo we wszystkich zajęciach, - zaliczenia teoretyczne i praktyczne, - zaliczenie studiów, - złożenie zaświadczenia potwierdzającego realizację praktyki, - złożenie pracy dyplomowej napisanej wg wzoru, - obrona pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie

MIEJSCE ZAJĘĆ – realizacja programu studiów podyplomowych odbywa się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1

DOKUMENT KOŃCOWY – po zaliczeniu studiów, złożeniu zaświadczenia potwierdzającego realizację praktyki oraz złożeniu pracy dyplomowej i po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie komunikacji i dziennikarstwa sportowego wydane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

WYKŁADOWCY – zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez specjalistów najwyższej klasy, nauczycieli akademickich oraz dziennikarzy radiowych, telewizyjnych, prasowych i internetowych

KIEROWNIK STUDIÓW – dr n. hum. Monika Żmudzka

KONTAKT
agnieszka.podbielska@awf.gda.pl
BIURO Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej 58 5547347 - mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach

zarządzanie klubem piłkarskim

Przedstawiamy jedyną na rynku ofertę studiów podyplomowych z zakresu zarządzania FUTBOLEM realizowanych w uczelni i na stadionach piłkarskich! Ucz się od najlepszych dyrektorów i managerów z klubów Ekstraklasy!

Nasza propozycja to autorski program - jedyny taki w Polsce stanowiący odpowiedź na badania klubów sportowych ukazane w raporcie „Ekstraklasa piłkarskiego biznesu”, które przedstawiają zestawienie coroczne rosnących nakładów finansowych świadczących o postępującej komercjalizacji i profesjonalizacji piłki nożnej. Mimo wciąż niesatysfakcjonującego poziomu sportowego, i często sporych choć napiętych budżetów, polskie kluby są coraz lepiej zorganizowane i przykładają coraz większą uwagę do kwestii zarządzania stadionami, marketingu czy sprzedaży skyboxów czy po prostu pozyskiwaniu nowych kibiców. Klubowa piłka nożna w Polsce podobnie jak na Zachodzie, podąża w podobnym kierunku profesjonalizacji nie tylko sportowym, ale i organizacyjnym. Tak samo jak talentów, coraz lepszych trenerów, potrzebujemy specjalistów, którzy znając się na marketingu czy finansach, zgłębiając specyfikę polskich klubów piłkarskich, będą mogli objąć kierownicze stanowiska w działach poszczególnych klubów. Studia „Zarządzanie Klubem Piłkarskim” mają właśnie przygotować ich do tej roli. Stąd też wśród wykładowców są prezesi, dyrektorzy czy managerowie z czołowych klubów i spółek zarządzających stadionami Ekstraklasy. Słuchacze będą mogli poznać od kuchni same kluby i stadiony. Zajęcia będą odbywały się na stadionach w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Białymstoku.

CEL - zdobycie wiedzy z zakresu nowych trendów dotyczących profesjonalnego zarządzania w obszarze sportu odnoszącego się do podmiotów na nim funkcjonujących tj. klubów sportowych - piłkarskich (publiczne, prywatne), infrastruktury wielofunkcyjnej (nowoczesne stadiony, areny, hale widowiskowe), a także działalności z zakresu organizacji imprez masowych

UCZESTNICY - absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych posiadający tytuł inżyniera, licencjata lub magistra (ekonomia, zarządzanie, dziennikarstwo, psychologia, marketing, handel), którzy chcą się specjalizować w zarządzaniu w sporcie i pracować w klubie piłkarskim bądź klubach innych dyscyplin sportu; osoby funkcyjne z klubów piłkarskich oraz osoby zarządzające klubami sportowymi innych dyscyplin

CZAS TRWANIA - 2 semestry – 240 godzin zajęć (sesje sobotnio – niedzielne)

CENA - 4.900 PLN

OPŁATY - 2.450 PLN /semestr (potwierdzenie opłaty uczestnicy przedstawiają najpóźniej w pierwszym dniu sesji na początku każdego semestru)

opłaty za I semestr dokonuje się po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na studia na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć
opłaty za II semestr dokonuje się na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach II semestru

WYMOGI - złożenie kompletu dokumentów w skład którego wchodzą:

 • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w studiach (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
 • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
 • potwierdzenie opłat w wyznaczonych terminach

DATA ROZPOCZĘCIA - dokładny termin rozpoczęcia studiów jest ustalany z chwilą skompletowania – po skompletowaniu grupy każdy z kandydatów zawiadamiany jest drogą elektroniczną o dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć

FORMA ORGANIZACYJNA - wykłady i zajęcia warsztatowe

FORMA ZALICZENIA - uczestnictwo we wszystkich zajęciach, - zaliczenia teoretyczne i praktyczne, - złożenie karty zaliczeniowej, - złożenie pracy dyplomowej napisanej wg wzoru, - obrona pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie

MIEJSCE ZAJĘĆ - realizacja programu studiów podyplomowych odbywa się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1, przewidujemy również zajęcia nowoczesnych w obiektach sportowych - STADION ENERGA, STADION INEA w Poznaniu, Stadion Miejski w Białymstoku, Stadion Miejski w Gdyni, ERGO Arena w Sopocie, Arena Gdynia. 

DOKUMENT KOŃCOWY - po złożeniu karty zaliczeniowej, pracy dyplomowej oraz po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują świadectwo oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania klubem piłkarskim wydane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

WYKŁADOWCY - zajęcia w ramach studiów prowadzą specjaliści najwyższej klasy - wykładowcy akademiccy a także najwybitniejsze autorytety w poszczególnych dziedzinach nauki, wybitni i doświadczeni eksperci. Współpracujemy z najlepszymi klubami Ekstraklasy -  m.in. Lechia Gdańsk SA, Lech Poznań SA, Jagiellonia Białystok SA, Arka Gdynia SA.

KIEROWNIK STUDIÓW - dr Joanna Jedel

Dr Joanna Jedel jest absolwentką Wydzialu Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Tytul doktora nauk ekonomicznych uzyskala w 2010 roku na Wydziale Ekonomicznym UG. Jest kierownikiem zakładu Zarzadzania w sporcie w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Zajmuje sie problematyką komercjalizacji sportu i zarządzania nowoczesnymi obiektami i organizacjami sportowymi. Prowadzi działaność naukową i jest ekspertem z zakresu oceny efektywności projektów inwestycyjnych i inżynierii finansowej. Bierze czynny udział w wymianie międzynarodowej związanej z procesami tranasferu wiedzy naukowej i stosowania jej w praktyce. Jest autorką nowatorskiego programu ksztalcenia kadr w AWFiS w zakresie zarządzania w sporcie, współczesnymi obiektami i profesjonalymi klubami sportowymi. Należy do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Audytorów Wewnetrznych IIA (The Institiute of Internal Auditors) Polska i Pomorskiego Klubu Bankowca.

KONTAKT
agnieszka.podbielska@awf.gda.pl
BIURO Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej 58 5547347 - mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach

zarządzanie w sporcie (kluby, infrastruktura, imprezy masowe)

CEL - zdobycie wiedzy z zakresu nowych trendów dotyczących profesjonalnego zarządzania w obszarze sportu odnoszącego się do podmiotów na nim funkcjonujących tj. klubów sportowych (publiczne, prywatne), infrastruktury wielofunkcyjnej (nowoczesne stadiony, areny, hale widowiskowe), a także działalności z zakresu organizacji imprez masowych w szczególności o charakterze rekreacyjno-sportowym

UCZESTNICY - absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych posiadający tytuł inżyniera, licencjata lub magistra

CZAS TRWANIA - 2 semestry – ok. 250 godzin zajęć (sesje sobotnio – niedzielne)

CEN - 3.400 PLN

OPŁATY - 1.700 PLN /semestr (potwierdzenie opłaty uczestnicy przedstawiają najpóźniej w pierwszym dniu sesji na początku każdego semestru)

opłaty za I semestr dokonuje się po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na studia na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć
opłaty za II semestr dokonuje się na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach II semestru

WYMOGI - złożenie kompletu dokumentów w skład którego wchodzą:

 • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w studiach (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
 • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
 • potwierdzenie opłat w wyznaczonych terminach

DATA ROZPOCZĘCIA - dokładny termin rozpoczęcia studiów jest ustalany z chwilą skompletowania grupy – po skompletowaniu grupy każdy z kandydatów zawiadamiany jest drogą elektroniczną o dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć

FORMA ORGANIZACYJNA - wykłady i zajęcia warsztatowe

FORMA ZALICZENIA - uczestnictwo we wszystkich zajęciach, - zaliczenia teoretyczne i praktyczne, - złożenie karty zaliczeniowej, - złożenie pracy dyplomowej napisanej wg wzoru, - obrona pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie

MIEJSCE ZAJĘĆ - realizacja programu studiów podyplomowych odbywa się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1; przewidujemy również zajęcia w obiektach sportowych aglomeracji trójmiejskiej - ERGO Arena, Stadion Energa, Arena Gdynia 

DOKUMENT KOŃCOWY - po złożeniu karty zaliczeniowej, pracy dyplomowej oraz po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w sporcie oraz dyplom menedżera sportu wydane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

WYKŁADOWCY - zajęcia w ramach studiów prowadzą specjaliści najwyższej klasy - praktycy i teoretycy wychowania fizycznego i sportu oraz najwybitniejsze autorytety w poszczególnych dziedzinach nauki, wybitni i doświadczeni eksperci z danego zakresu modułowego

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ

 • moduł PRAWO - Rynek sportu; Prawo sportowe; Elementy prawa pracy, prawa administracyjnego i kodeksu cywilnego; Zamówienia finansowane ze środków publicznych
 • moduł EKONOMIA - Finansowanie sportu w Polsce; Źródła i strategie finansowe; Model biznesowy zarządcy
 • moduł ZARZĄDZANIE - Zarządzanie kadrami w sporcie; Zarządzanie projektem; Zarządzanie ryzykiem; Organizacja imprez – studium przypadków; Zarządzanie bezpieczeństwem imprezy; Techniczne aspekty zarządzania infrastrukturą sportową; Zarządzanie zmianą i model racjonalnego podejmowania decyzji
 • moduł MARKETING I SPRZEDAŻ - Badania rynkowe i analiza potrzeb klienta; Negocjacje biznesowe i techniki sprzedaży; Zarządzanie relacjami z klientami (CRM); Strategie marketingowe; Autoprezentacja; Public Relations w sporcie; Sponsoring i naming rights w sporcie;
 • PROJEKT ZALICZENIOWY

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW - uzyskanie wiedzy z zakresu prawa w zarządzaniu sportem i rynkiem sportu, infrakstrukturą sportową i imprezami masowymi w wymiarze międzynarodowym jak i krajowym w Polsce; Możliwości wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu infrastruktury sportowej; Znajomość i interpretacja prawa o zamówieniach publicznych; Uzyskanie wiedzy z zakresu możliwości finansowania działalności sportowej w ujęciu publicznym jak i prywatnym; Umiejętności tworzenia modeli z zakresu inżynierii finansowej w finansowaniu działalności sportowej służące zwiększeniu rentowności podmiotów działających w sporcie (w tym komercjalizacja); Wiedza z zakresu zarządzania strategicznego Umiejętność konstruowania biznes planu; Umiejętność prowadzenia badań rynkowych; Umiejętność z podejmowaniem decyzji i nadawaniem priorytetów; Wiedza i umiejętność z zakresu prowadzenia negocjacji; Umiejętność tworzenia wizerunku i tworzenia relacji z klientem; Wiedza i umiejętność z zakresu tworzenia i zarządzania marką; Tworzenie pakietów komercyjnych

KIEROWNIK STUDIÓW - dr Joanna Jedel

Dr Joanna Jedel jest absolwentką Wydzialu Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Tytul doktora nauk ekonomicznych uzyskala w 2010 roku na Wydziale Ekonomicznym UG. Jest kierownikiem zakładu Zarzadzania w sporcie w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Zajmuje sie problematyką komercjalizacji sportu i zarządzania nowoczesnymi obiektami i organizacjami sportowymi. Prowadzi działaność naukową i jest ekspertem z zakresu oceny efektywności projektów inwestycyjnych i inżynierii finansowej. Bierze czynny udział w wymianie międzynarodowej związanej z procesami tranasferu wiedzy naukowej i stosowania jej w praktyce. Jest autorką nowatorskiego programu ksztalcenia kadr w AWFiS w zakresie zarządzania w sporcie, współczesnymi obiektami i profesjonalymi klubami sportowymi. Należy do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Audytorów Wewnetrznych IIA (The Institiute of Internal Auditors) Polska i Pomorskiego Klubu Bankowca.

KONTAKT
agnieszka.podbielska@awf.gda.pl
BIURO Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej 58 5547347 - mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach

wychowanie fizyczne dla nauczycieli

CEL - zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego jako drugiego przedmiotu w placówkach oświatowych

UCZESTNICY - nauczyciele innych przedmiotów – osoby legitymujące się dyplomem studiów wyższych (absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych posiadający tytuł inżyniera, licencjata lub magistra), posiadające przygotowanie do zawodu nauczyciela

CZAS TRWANIA - 3 semestry – ok. 400 godzin zajęć (sesje sobotnio – niedzielne)

CENA - 5.100 PLN

OPŁATY - 1.700 PLN/semestr
opłaty za I semestr dokonuje się po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na studia na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć
opłaty za II semestr dokonuje się na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach II semestru
opłaty za III semestr dokonuje się na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach III semestru

WYMOGI – złożenie kompletu dokumentów w skład którego wchodzą:
 • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 • kopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w studiach (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
 • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
 • potwierdzenie opłat w wyznaczonych terminach

DATA ROZPOCZĘCIA – dokładny termin rozpoczęcia studiów jest ustalany z chwilą skompletowania grupy – po skompletowaniu grupy każdy z kandydatów zawiadamiany jest drogą elektroniczną o dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć

FORMA ORGANIZACYJNA – wykłady, ćwiczenia teoretyczne, ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne

FORMA ZALICZENIA – uczestnictwo we wszystkich zajęciach, - zaliczenia teoretyczne i praktyczne, - złożenie zaświadczenia potwierdzającego realizację praktyki, - złożenie pracy dyplomowej napisanej wg wzoru, - obrona pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie

MIEJSCE ZAJĘĆ – realizacja programu studiów podyplomowych odbywa się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1

DOKUMENT KOŃCOWY – po zaliczeniu studiów, złożeniu pracy dyplomowej i po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wychowania fizycznego wydane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

WYKŁADOWCY - zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez specjalistów najwyższej klasy - praktyków i teoretyków wychowania fizycznego i sportu oraz przez najwybitniejsze autorytety w poszczególnych dziedzinach nauki 

KIEROWNIK STUDIÓW – mgr Magdalena Wydrzyńska

KONTAKT
agnieszka.podbielska@awf.gda.pl
BIURO Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej 58 5547347 - mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369
 
Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach
gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

CEL  - wzbogacenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

UCZESTNICY - osoby legitymujące się dyplomem studiów wyższych (absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych posiadający tytuł inżyniera, licencjata lub magistra), posiadające przygotowanie pedagogiczne

CZAS TRWANIA - 2 semestry – 250 godzin zajęć (sesje sobotnio – niedzielne)

CENA - 3.400 PLN

OPŁATY – 1.700 PLN/semestr

opłaty za I semestr dokonuje się po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na studia na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć
opłaty za II semestr dokonuje się na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach II semestru

WYMOGI – złożenie kompletu dokumentów w skład którego wchodzą:

 • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 • kopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w studiach (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
 • 1 fotografia w wersji elektronicznej - format jpg – rozmiar 3,28 cm (387 pikseli) x  2,62 cm (309 pikseli), 300 dpi, max 100kB (przesłana na adres biurouceu@awf.gda.pl)
 • 1 fotografia tradycyjna (format 3,5 x 4,5 cm)
 • potwierdzenie opłat w wyznaczonych terminach

DATA ROZPOCZĘCIA – dokładny termin rozpoczęcia studiów jest ustalany z chwilą skompletowania grupy – po skompletowaniu grupy każdy z kandydatów zawiadamiany jest drogą elektroniczną o dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć

FORMA ORGANIZACYJNA – wykłady i zajęcia warsztatowe

FORMA ZALICZENIA – uczestnictwo we wszystkich zajęciach, - zaliczenia teoretyczne i praktyczne,- złożenie pracy dyplomowej napisanej wg wzoru, - obrona pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie

MIEJSCE ZAJĘĆ – realizacja programu studiów podyplomowych odbywa się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1

DOKUMENT KOŃCOWY – po zaliczeniu studiów, pracy dyplomowej oraz po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej i legitymację instruktora rekreacji ruchowej – specjalność - gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna wydane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

WYKŁADOWCY – zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez specjalistów najwyższej klasy - praktyków i teoretyków wychowania fizycznego i sportu oraz przez najwybitniejsze autorytety w poszczególnych dziedzinach nauki

KIEROWNIK STUDIÓW – dr Jolanta Zajt

KONTAKT
agnieszka.podbielska@awf.gda.pl
BIURO Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej 58 5547347 - mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach

żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie

CEL - uzyskanie niezbędnej wiedzy przez słuchaczy umożliwiającej układanie planów żywieniowych i suplementacyjnych dla określonych dyscyplin sportowych oraz osób aktywnych ruchowo 

UCZESTNICY - absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych posiadający tytuł inżyniera, licencjata lub magistra

CZAS TRWANIA - 2 semestry – ok. 160 godzin zajęć (sesje sobotnio – niedzielne)

CENA - 3.400 PLN

OPŁATY - 1.700 PLN /semestr

opłaty za I semestr dokonuje się po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na studia na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć
opłaty za II semestr dokonuje się na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach II semestru

WYMOGI - złożenie kompletu dokumentów w skład którego wchodzą:

 • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
 • potwierdzenie opłat w wyznaczonych terminach

DATA ROZPOCZĘCIA - dokładny termin rozpoczęcia studiów jest ustalany z chwilą skompletowania grupy  – po skompletowaniu grupy każdy z kandydatów zawiadamiany jest drogą elektroniczną o dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć

FORMA ORGANIZACYJNA - wykłady, ćwiczenia teoretyczne, ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne

FORMA ZALICZENIA - uczestnictwo we wszystkich zajęciach, - zaliczenia teoretyczne i praktyczne, - złożenie pracy dyplomowej napisanej wg wzoru, - obrona pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie

MIEJSCE ZAJĘĆ – realizacja programu studiów podyplomowych odbywa się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1

DOKUMENT KOŃCOWY – po zaliczeniu studiów, złożeniu pracy dyplomowej i po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie żywienia i wspomagania dietetycznego w sporcie wydane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

WYKŁADOWCY - zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez specjalistów najwyższej klasy - praktyków i teoretyków wychowania fizycznego i sportu oraz przez najwybitniejsze autorytety w poszczególnych dziedzinach nauki 

KONTAKT
agnieszka.podbielska@awf.gda.pl
BIURO Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej 58 5547347 - mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach

odnowa biologiczna
kinezygerontoprofilaktyka
kosmetologia
psychologia sportu

CEL – zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do indywidualnej pracy psychologicznej z zawodnikiem, trenerem, drużyną

UCZESTNICY – osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych posiadający tytuł inżyniera, licencjata lub magistra)

CZAS TRWANIA – 2 semestry – ok. 310 godzin zajęć (sesje sobotnio – niedzielne)

CENA – 3.400 PLN

OPŁATY – 1.700 PLN/semestr (potwierdzenie opłaty uczestnicy przedstawiają najpóźniej w pierwszym dniu sesji na początku każdego semestru)

opłaty za I semestr dokonuje się po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na studia na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć
opłaty za II semestr dokonuje się na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach II semestru

WYMOGI – złożenie kompletu dokumentów w skład którego wchodzą:

 • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w studiach (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
 • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
 • potwierdzenie opłat w wyznaczonych terminach

DATA ROZPOCZĘCIA – dokładny termin rozpoczęcia studiów jest ustalany z chwilą skompletowania grupy – po skompletowaniu grupy każdy z kandydatów zawiadamiany jest drogą elektroniczną o dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć

FORMA ORGANIZACYJNA – wykłady i zajęcia warsztatowe

FORMY ZALICZENIA – uczestnictwo we wszystkich zajęciach, - zaliczenia teoretyczne i praktyczne, - złożenie pracy dyplomowej napisanej wg wzoru, - obrona pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie

MIEJSCE ZAJĘĆ – realizacja programu studiów podyplomowych odbywa się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1

DOKUMENT KOŃCOWY – po zaliczeniu studiów, pracy dyplomowej oraz po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują: dyplom oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychologii sportu wydane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

WYKŁADOWCY – zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez specjalistów najwyższej klasy - praktyków i teoretyków wychowania fizycznego i sportu oraz przez najwybitniejsze autorytety w poszczególnych dziedzinach nauki

KIEROWNIK STUDIÓW – dr Marek Graczyk

Dr Marek Graczyk jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który ukończył w 1982 roku.  Doktoryzował się w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w 1993 roku. Od ponad 25 lat jest psychologiem sportu. Był pierwszym akredytowanym przez Międzynarodowy Komitet Olimijski psychologiem w Polskiej Misji Olimpijskiej (Sydney 2000). Aktualnie pełni obowiązki Kierownika Katedry Nauk Społecznych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. 


KONTAKT
agnieszka.podbielska@awf.gda.pl
BIURO Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej 58 5547347 - mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach

trener przygotowania motorycznego

CEL - przygotowanie do planowania, organizowania i realizacji procesu przygotowania motorycznego w  sportach indywidualnych i zespołowych

UCZESTNICY - osoby legitymujące się dyplomem studiów wyższych (absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych posiadający tytuł inżyniera, licencjata lub magistra)

CZAS TRWANIA - 2 semestry

CENA - 3.400 PLN

OPŁATY – 1.700 PLN/semestr

opłaty za I semestr dokonuje się po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na studia na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć
opłaty za II semestr dokonuje się na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach II semestru

WYMOGI – złożenie kompletu dokumentów w skład którego wchodzą:

 • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w studiach (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
 • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
 • potwierdzenie opłat w wyznaczonych terminach

DATA ROZPOCZĘCIA – dokładny termin rozpoczęcia studiów jest ustalany z chwilą skompletowania grupy – po skompletowaniu grupy każdy z kandydatów zawiadamiany jest drogą elektroniczną o dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć

FORMA ORGANIZACYJNA – wykłady i zajęcia warsztatowe

FORMA ZALICZENIA – uczestnictwo we wszystkich zajęciach, - zaliczenia teoretyczne i praktyczne, - złożenie zaświadczenia potwierdzającego realizację praktyki, - złożenie pracy dyplomowej napisanej wg wzoru, - obrona pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie

MIEJSCE ZAJĘĆ – realizacja programu studiów podyplomowych odbywa się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1

DOKUMENT KOŃCOWY - po zaliczeniu studiów, złożeniu zaświadczenia potwierdzającego realizację praktyki oraz złożeniu pracy dyplomowej i po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dyplom Trenera  przygotowania motorycznego wydane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

WYKŁADOWCY – zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez specjalistów najwyższej klasy - praktyków i teoretyków wychowania fizycznego i sportu oraz przez najwybitniejsze autorytety w poszczególnych dziedzinach nauki

KONTAKT
agnieszka.podbielska@awf.gda.pl
BIURO Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej 58 5547347 - mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach

terapeuta spa
zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych
zarządzanie w hotelarstwie